Căn lá và Miếng chêm

Đây là sản phẩm của hãng Niigata Seiki được sản xuất tại Nhật Bản
Miếng chêm (Feeler gauge) được sản xuất với 2 loại vật liệu: Thép và Thép không rỉ.
Các loại căn lá với đa dạng kích thước từ 0.03 đến 1mm và chiều dài từ 75mm, 100mm và 150mm

Miếng chêm
Xem thêm thông tin chi tiết: download

Căn lá
Xem thêm thông tin chi tiết: download

Căn lá
Xem thêm thông tin chi tiết: download

Căn lá
Căn lá
Xem thêm thông tin chi tiết: download

 hjie
hienjfnjdnfj
 
 
 

Bạn có thể quan tâm...

nam lim xanh

san go tu nhien

san go cam xe

san go giang huong

boc ghe da xe hoi

khoa hoc seo

san go tu nhien

phim cach nhiet xe hoi

phim cach nhiet