Chiều dày đo tối thiểu theo thang đo Rockwell

(ISO 6508-1:2005(E))

 

 

Chiều dày đo tối thiểu của chi tiết theo thang đo Rockwell được thể hiện trong Hình B.1, B.2 và B.3 như sau

Rockwell thickness 1

Diễn giải:

X là độ cứng Rockwell

Y là chiều dày tối thiểu của chi tiết cần đo, mm

Hình B.1 – Kiểm tra bằng đầu đo kim cương hình nón (Thang đo A, C và D)

Rockwell thickness 2

Diễn giải:

X là độ cứng Rockwell

Y là chiều dày tối thiểu của chi tiết cần đo, mm

Hình B.2- Kiểm tra bằng đầu bi (Thang đo B, E, F, G, H và K)

Rockwell thickness 3

Diễn giải:

X là độ cứng Rockwell

Y là chiều dày tối thiểu của chi tiết cần đo, mm

Hình B.3- Kiểm tra theo thang lực Superficial (Thang đo N và T)

 

Bạn có thể quan tâm...

nam lim xanh

san go tu nhien

san go cam xe

san go giang huong

boc ghe da xe hoi

khoa hoc seo

san go tu nhien

phim cach nhiet xe hoi

phim cach nhiet