Dưỡng Kiểm Tròn

Dưỡng Kiểm Tròn

(Ring gauge)

 

Dưỡng Kiểm Tròn (dưỡng vòng, vòng chuẩn, ring gauge) của hãng Niigata Seiki  được sản xuất và gia công tại Nhật Bản.

Là thiết bị, dụng cụ đo lường dùng để kiểm tra dung sai đường kính trục, “set 0” các dụng cụ đo đường kính bên trong như: đồng hồ đo lỗ, micrometer đo lỗ ba điểm, micrometer hoạt động bằng khí, …

 

Ngoài sản xuất các kích thước tiêu chuẩn, chúng tôi còn gia công các loại Dưỡng kiểm tròn theo yêu cầu khác về kích thước, dung sai cho khách hàng.

 

 
Dưỡng kiểm tròn
Xem thêm thông tin chi tiết: download


Dưỡng kiểm tròn kích thước lớn
Xem thêm thông tin chi tiết: download


Dưỡng kiểm tròn Set
Xem thêm thông tin chi tiết: download


Dưỡng kiểm tròn có vạch Maintenance
Xem thêm thông tin chi tiết: download

 

27

Dưỡng kiểm tròn h7
Xem thêm thông tin chi tiết: download

28

Dưỡng kiểm tròn bằng Carbide
Xem thêm thông tin chi tiết: download

28a

Dưỡng kiểm tròn bằng Ceramic
Xem thêm thông tin chi tiết: download

29

Dưỡng kiểm tròn (có lớp bao ngoài)
Xem thêm thông tin chi tiết: download

 

29a

Dưỡng kiểm tròn OD
Xem thêm thông tin chi tiết: download

30

Special Shape
multiple-step gauge

Xem thêm thông tin chi tiết: download

30a

Special Shape multiple-stepgauge/OD model
Xem thêm thông tin chi tiết: download

30b

Special Shape Step gauge/ Inner model
Xem thêm thông tin chi tiết: download

 
dƯƠ

30c

Dưỡng kiểm tròn dạng đặc biệt
Xem thêm thông tin chi tiết: download

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Các thiết bị đo cầm tay khác: