Dưỡng trụ đo lỗ

(Pin Gauge)

 

Nhà sản xuất: Niigata Seiki
Xuất xứ: Nhật Bản

4Dưỡng trụ đo lỗ Set AA
Xem thông tin chi tiết: download

6Dưỡng trụ đo lỗ Set SA
Xem thông tin chi tiết: download

7Dưỡng trụ có vạch Maintenance
Xem thông tin chi tiết: download

8Dưỡng trụ đo lỗ Set AH-AP-AAP-AS
Xem thông tin chi tiết: download

9

Dưỡng trụ đo lỗ Set PM-PG
Xem thông tin chi tiết: download

10

Dưỡng trụ đo lỗ có lỗ chống tâm AC
Xem thông tin chi tiết: download

11

Dưỡng trụ đo lỗ có tay cầm AG
Xem thông tin chi tiết: download

12

Dưỡng trụ sử dụng cho đo bánh răng OP
Xem thông tin chi tiết: download

 

13

Dưỡng trụ đo lỗ bằng Carbide TAA-TAG
Xem thông tin chi tiết: download

14

Dưỡng trụ đo lỗ bằng Ceramic CAA-CAG
Xem thông tin chi tiết: download

15

Phụ kiện
Xem thông tin chi tiết: download

16Tay cầm bằng nhôm cho dưỡng trụ
Xem thông tin chi tiết: download

 

 

 

 

 

Tay cầm cho dưỡng trụ
Xem thông tin chi tiết: download

Dưỡng trụ có ren RA
Xem thông tin chi tiết: download

Dưỡng trụ có ren
Xem thông tin chi tiết: download

Dưỡng trụ H7
Xem thông tin chi tiết: 
download

 

Dưỡng trụ H7 (tay cầm nhỏ)
Xem thông tin chi tiết: download

 

 

 

 
Bạn có thể quan tâm...

nam lim xanh

san go tu nhien

san go cam xe

san go giang huong

boc ghe da xe hoi

khoa hoc seo

san go tu nhien

phim cach nhiet xe hoi

phim cach nhiet