Nguyên lý đo độ cứng Vicker


Cách kiểm tra độ cứng Vicker được thực hiện bằng 1 mũi kim cương hình chop 4 cạnh, góc giữa 2 mặt chop đối diện là 136o. Dưới tác dụng của tải trọng xác định (50N, 100N, 200N, 300N, 500N,
1000N, …) mũi kim cương sẽ tạo 1 vết lõm trên bề mặt vật liệu kim loại.

Vicker-1

Sau đo người ta đo đường kính d1 và d2 của vết lõm để tính ra giá trị của độ cứng Vicker.

Vicker-2

Độ cứng Vicker được tính bằng F/S, tức lực F chia cho diện tích bề mặt vết lõm S. Diện tích bề mặt vết lõm S được tính theo chiều dài trung bình 2 đường chéo d1 và d2 của vết lõm S.

Giá trị độ cứng Vicker được tính theo công thức sau:

 

HV=0.102 \frac{F}{S}=0.102 \frac{(2F sin⁡\frac{\theta }{2})}{d^2} =0.1891 \frac{F}{d^{2}}Trong đó:

                   HV  : độ cứng Vicker

                   F     : lực được sử dụng để kiểm tra (N)

                   S     : diện tích bề mặt vết lõm (mm2)

                   d     : chiều dài trung bình 2 đường chéo của vết lõm (mm)

                   q     : góc giữa 2 bề mặt đối diện của hình chóp mũi kim cương

 

Trong trường hợp đơn vị của lực kiểm tra F được tính bằng kgf, độ cứng Vicker được tính theo công thức sau:

HV=\frac{F}{S}={\frac{(2F sin⁡\frac{\theta }{2})}{d^2}}     (2)

 = 1.854 \times \frac{F}{d^2}                (F: kgf, d: mm)

 =1.854 \times ×〖10〗^3 ×\times \frac{F}{d^2} †      (F: gf, d: μm)

 =1.854 \times ×〖10〗^6 ×\times \frac{F}{d^2}        (F: kgf, d: μm)

 

Cách kiểm tra độ sâu vết lõm ứng với lực thử F xác định

Sử dụng công thức 2 để tính chiều sâu vết lõm h như sau:

HV=1.854 \times 〖10〗^6 \times × \frac{F}{d^2}

Trong đó:

d = 2\: \sqrt[]{}√2\times h \times tan⁡\frac{\theta }{2}〗

h = 0.1945 \times 〖10〗^3 \times \sqrt{\frac{F}{HV} }              … (F: kgf, h: μm)

 

Như vậy, với độ cứng HV = 260, ta có bảng tính độ sâu h tương ứng với lực F như sau:

HV F (kgf) h (μm)
260 1 12.1
260 2 17.1
260 3 20.9
260 5 27.0
260 10 38.1

 

Huỳnh Ngọc Sơn

Bạn có thể quan tâm...

nam lim xanh

san go tu nhien

san go cam xe

san go giang huong

boc ghe da xe hoi

khoa hoc seo

san go tu nhien

phim cach nhiet xe hoi

phim cach nhiet