Thước kính chuẩn

 

Thước kính chuẩn là một loại thước thẳng rất chính xác, và trên bề mặt của nó, các vạch chia chính xác được khắc bằng nhau. Bạn có thể đo một chiều dài bằng cách đếm các khoảng chia của nó. Thước được sử dụng khá phổ biến, và thậm chí được lắp trên các thiết bị chính xác, máy công cụ như một thước chuẩn đo chiều dài. Nó cũng thường được sử dụng trong hiệu chuẩn cũng như được sử dụng là một chuẩn đo lường gốc.

Vật liệu:Sodium Glass, hệ số giãn nỡ nhiệt:α(0〜300℃)=8.5・10-6 K-1

Thước kính hiệu chuẩn

 

Thông số kỹ thuật:

 

Bước (mm) Chiều dài (mm) L1 L2 L3 Độ chính xác (mm) (23ºC)
Bề rộng vạch chia (mm) 

0.1

50mm 500div  80  20  5 ±0.001 0.005 
50mm 500div  80  20  5 ±0.001   0.020
100mm 1000div  120  20  5  ±0.002 0.005 
100mm 1000div  120  20  5  ±0.002  0.020
150mm 1500div  180  20  5  ±0.002  0.005
150mm 1500div  180  20  5  ±0.002  0.020
200mm 2000div  240  20  5  ±0.002 0.005 
200mm 2000div  240  20  5  ±0.002 0.020 
300mm 3000div  340  30  5  ±0.003 0.005 
300mm 3000div 340 30 5  ±0.003 0.020
400mm 4000div 440 30 5  ±0.003 0.030
500mm 5000div 540 30 5 ±0.003 0.030
600mm 6000div 640 30 5 ±0.004 0.030
700mm 7000div 740 30 5 ±0.004 0.030
800mm 8000div 840 30 5 ±0.005 0.030
1000mm 1000div 1040 30 5 ±0.005 0.030
 
 
Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ chúng tôi.

 

 
 

Bạn có thể quan tâm...

nam lim xanh

san go tu nhien

san go cam xe

san go giang huong

boc ghe da xe hoi

khoa hoc seo

san go tu nhien

phim cach nhiet xe hoi

phim cach nhiet