Dưỡng đo mối hàn

 

Dưỡng đo mối hàn (welding gauge) là dưỡng kiểm chuyên dụng xác nhận lại một cách chính xác kích thước mối hàn, độ dày mối hàn, khuyết tật mối hàn như cháy cạnh, tràn mép,…

Dòng sản phẩm, thiết bị được sản xuất bởi nhà sản xuất Niigata Seiki tại Nhật Bản.

 


Welding Gauge

Xem thêm thông tin chi tiết: download

 Welding Gauge
Xem thêm thông tin chi tiết: download


Welding Gauge

Xem thêm thông tin chi tiết: download


Welding Gauge

Xem thêm thông tin chi
tiết
download

 
 

45

Welding Gauge
Xem thêm thông tin chi tiết: download

45a

Welding Gauge
Xem thêm thông tin chi tiết: download

46

Digital Welding Gauge
Xem thêm thông tin chi tiếtdownload

46a

Welding Gauge
Xem thêm thông tin chi tiết: download

Angle Limit Gauge
Xem thêm thông tin chi tiết: download

 Root Limit Gauge
Xem thêm thông tin chi tiết: download

 Welding Electrode Gauge
Xem thêm thông tin chi tiếtdownload

Angle Gauge
Xem thêm thông tin chi tiếtdownload

 
 

Angle Protractor
Xem thêm thông tin chi tiết: download

 

 

 

 
Các thiết bị đo cầm tay khác:

 

Bạn có thể quan tâm...

nam lim xanh

san go tu nhien

san go cam xe

san go giang huong

boc ghe da xe hoi

khoa hoc seo

san go tu nhien

phim cach nhiet xe hoi

phim cach nhiet