53Dưỡng đo ren
Xem thêm thông tin chi tiết: download

53aĐo dao
Xem thêm thông tin chi tiết: download

53bĐo góc
Xem thêm thông tin chi tiết: download

54Đo bán kính
Xem thêm thông tin chi tiết: download

54aDưỡng kiểm bán kính
(Bộ/ chi tiết rời)

Xem thêm thông tin chi tiết: download

55Đo kích thước mũi khoan
Xem thêm thông tin chi tiết: download

55aDưỡng đo dao
Xem thêm thông tin chi tiết: download

55bDưỡng mũi khoan
Xem thêm thông tin chi tiết: download

55c

Dưỡng đo dao
Xem thêm thông tin chi tiết: download

56

Đo góc vát
Xem thêm thông tin chi tiết: download

     56aKiểm tra vết nứt
Xem thêm thông tin chi tiết: download

56b

Kiểm tra mặt cắt
Xem thêm thông tin chi tiết: download

51

Limit Gauge for Gasket
Xem thêm thông tin chi tiết: download

52

Gasket Limit Gauge for
width and height measurement

Xem thêm thông tin chi tiết: download

52a

Octagonal Gasket Limit Gauge
Xem thêm thông tin chi tiết: download

 
 
Các dụng cụ đo cầm tay khác của Niigata Seiki:

Bạn có thể quan tâm...

nam lim xanh

san go tu nhien

san go cam xe

san go giang huong

boc ghe da xe hoi

khoa hoc seo

san go tu nhien

phim cach nhiet xe hoi

phim cach nhiet