Dưỡng đo ren, cung, dưỡng đo dao

53Dưỡng đo ren
Xem thêm thông tin chi tiết: download

53aĐo dao
Xem thêm thông tin chi tiết: download

53bĐo góc
Xem thêm thông tin chi tiết: download

54Đo bán kính
Xem thêm thông tin chi tiết: download

54aDưỡng kiểm bán kính
(Bộ/ chi tiết rời)

Xem thêm thông tin chi tiết: download

55Đo kích thước mũi khoan
Xem thêm thông tin chi tiết: download

55aDưỡng đo dao
Xem thêm thông tin chi tiết: download

55bDưỡng mũi khoan
Xem thêm thông tin chi tiết: download

55c

Dưỡng đo dao
Xem thêm thông tin chi tiết: download

56

Đo góc vát
Xem thêm thông tin chi tiết: download

     56aKiểm tra vết nứt
Xem thêm thông tin chi tiết: download

56b

Kiểm tra mặt cắt
Xem thêm thông tin chi tiết: download

51

Limit Gauge for Gasket
Xem thêm thông tin chi tiết: download

52

Gasket Limit Gauge for
width and height measurement

Xem thêm thông tin chi tiết: download

52a

Octagonal Gasket Limit Gauge
Xem thêm thông tin chi tiết: download

 
 
Các dụng cụ đo cầm tay khác của Niigata Seiki: