Khối V chuẩn – Thước đo vuông

11Cast Iron Surface Plate/Finishing Stadard
Xem thêm thông tin chi tiết: download

12Steel Parallel Blocks
Xem thêm thông tin chi tiết: download

13Cast Iron V Block
Xem thêm thông tin chi tiết: download

14Cast Iron V Block -Ground Finish
Xem thêm thông tin chi tiết: download

 

15Cast Iron Block With V Groove
Xem thêm thông tin chi tiết: download

16V Block With Magnet 
Xem thêm thông tin chi tiết: download

17Steel Square (AA Type)
Xem thêm thông tin chi tiết: download

18 Steel Square (DD Type)
Xem thêm thông tin chi tiết: 
download

 

19Precision Square With Metric Graduated Blade (C Type)
Xem thêm thông tin chi tiết: download

20Precision Square With Metric Graduated Blade (E Type)
Xem thêm thông tin chi tiết: download

21Heavy Duty Steel Square (HDD Type)
Xem thêm thông tin chi tiết: download

22Steel Square With Flush Mounted Beam
Xem thêm thông tin chi tiết: download

T-Square
Xem thêm thông tin chi tiết: download

Flange Square
Xem thêm thông tin chi tiết: download

I-Beam Type Precision Straight Edge
Xem thêm thông tin chi tiết: download

Rail Type Precision Straight Edge
Xem thêm thông tin chi tiết: download

27Steel Standard Straight Edge
Xem thêm thông tin chi tiết: download

28Steel Standard Straight Edge with Graduations
Xem thêm thông tin chi tiết: download

29Straight Edge Standard Type
Xem thêm thông tin chi tiết: download

30Straight Edge Beveled Type
Xem thêm thông tin chi tiết: download

 

31Hardened Parallel Clamp
Xem thêm thông tin chi tiết: download

Các sản phẩm đo cầm tay khác của Niigata Seiki:

Bạn có thể quan tâm...

nam lim xanh

san go tu nhien

san go cam xe

san go giang huong

boc ghe da xe hoi

khoa hoc seo

san go tu nhien

phim cach nhiet xe hoi

phim cach nhiet