Căn mẫu

 

(Block gauge)

 

Nhà sản xuất: Niigata Seiki
Xuất xứ: Nhật Bản

Block Gauge Steel

Ứng dụng:

  • Sử dụng trong đo lường tổng quát
  • Sử dụng như chuẩn đo lường

 

Vật liệu: Thép Crôm carbon cao và Ceramic

 

Tính năng: Sản xuất theo tiêu chuẩn JIS (cấp 0 và cấp 1)

 

Đặc tính kỹ thuật của Căn mẫu bằng thép:

 

Kích thước(mm) Cấp 0
Trên Dưới Dung sai(μm) Độ lệch kích thước(μm)
10 ± 0.12 0.10
10 25 ± 0.14 0.10
25 50 ± 0.20 0.10
50 75 ± 0.25 0.12
75 100 ± 0.30 0.12
125 ± 0.40 0.14
150 ± 0.40 0.14
175 ± 0.50 0.16
200 ± 0.50 0.16
250 ± 0.60 0.16
300 ± 0.70 0.18
400 ± 0.90 0.20
500 ± 1.10 0.25
600 ± 1.30 0.25

Xem thêm chi tiết (Cấp 0): download

 

Kích thước (mm) Cấp1
Trên Dưới Dung sai(μm) Độ lệch kích thước(μm)
10 ± 0.20 0.16
10 25 ± 0.30 0.16
25 50 ± 0.40 0.18
50 75 ± 0.50 0.18
75 100 ± 0.60 0.20
100 150 ± 0.80 0.20
150 200 ± 1.00
0.25
200 250 ± 1.20 0.25
250 300 ± 1.40 0.25
300 400 ± 1.80 0.30
400 500 ± 2.20 0.35
500 600 ± 2.60 0.40

Xem thêm chi tiết (Cấp 1): download

 

Đặc tính kỹ thuật của Căn mẫu bằng gốm:

Kích thước (mm) Cấp 0
Trên Dưới Dung sai(μm) Độ lệch kích thước(μm)
10 ± 0.12 0.10
10 25 ± 0.14 0.10
25 50 ± 0.20 0.10
50 75 ± 0.25 0.12
75 100 ± 0.30 0.12

Xem thêm chi tiết: download

 

Các thiết bị đo cầm tay khác:

 

 

Bạn có thể quan tâm...

nam lim xanh

san go tu nhien

san go cam xe

san go giang huong

boc ghe da xe hoi

khoa hoc seo

san go tu nhien

phim cach nhiet xe hoi

phim cach nhiet