Căn mẫu

 

 

Căn mẫu

 

(Block gauge)

 

Nhà sản xuất: Niigata Seiki
Xuất xứ: Nhật Bản

Block Gauge Steel

Ứng dụng:

  • Sử dụng trong đo lường tổng quát
  • Sử dụng như chuẩn đo lường

 

Vật liệu: Thép Crôm carbon cao và Ceramic

 

Tính năng: Sản xuất theo tiêu chuẩn JIS (cấp 0 và cấp 1)

 

Đặc tính kỹ thuật của Căn mẫu bằng thép:

 

Kích thước(mm) Cấp 0
Trên Dưới Dung sai(μm) Độ lệch kích thước(μm)
10 ± 0.12 0.10
10 25 ± 0.14 0.10
25 50 ± 0.20 0.10
50 75 ± 0.25 0.12
75 100 ± 0.30 0.12
125 ± 0.40 0.14
150 ± 0.40 0.14
175 ± 0.50 0.16
200 ± 0.50 0.16
250 ± 0.60 0.16
300 ± 0.70 0.18
400 ± 0.90 0.20
500 ± 1.10 0.25
600 ± 1.30 0.25

Xem thêm chi tiết (Cấp 0): download

 

Kích thước (mm) Cấp1
Trên Dưới Dung sai(μm) Độ lệch kích thước(μm)
10 ± 0.20 0.16
10 25 ± 0.30 0.16
25 50 ± 0.40 0.18
50 75 ± 0.50 0.18
75 100 ± 0.60 0.20
100 150 ± 0.80 0.20
150 200 ± 1.00
0.25
200 250 ± 1.20 0.25
250 300 ± 1.40 0.25
300 400 ± 1.80 0.30
400 500 ± 2.20 0.35
500 600 ± 2.60 0.40

Xem thêm chi tiết (Cấp 1): download

 

Đặc tính kỹ thuật của Căn mẫu bằng gốm:

Kích thước (mm) Cấp 0
Trên Dưới Dung sai(μm) Độ lệch kích thước(μm)
10 ± 0.12 0.10
10 25 ± 0.14 0.10
25 50 ± 0.20 0.10
50 75 ± 0.25 0.12
75 100 ± 0.30 0.12

Xem thêm chi tiết: download

 

Các thiết bị đo cầm tay khác: